ขายด่วน โรงแรม ห้องพัก ใกล้โรบินสันสระบุรี ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี ทําเลทองของ จ.สระบุรี โทร 083-782-3594

ขาย82,000,000บาท
  • พื้นที่ใช้สอย 1 ตรม.
  • ขนาดที่ดิน 38 ตรว.

ข้อมูลเบื้องต้น

ประเภท: ขายทาวน์โฮม
ลักษณะทรัพย์: โครงการใหม่
เลขประกาศ: 1694149091264
วันที่ลงประกาศ: 8/9/2566

แปลน

  • 1 ห้องนอน
  • 1 ห้องน้ำ

รายละเอียด.


.

ายโรงแรมใกล้โรบินสัน ใกล้สถานีรถไฟความเร็วสูง ทําเลดี ทําเลทองของจังหวัดสระบุรี


.

เปิดกิจการมาแล้ว 6 ปี

ประกอบไปด้วยตัวตึก 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอย 1,920 ตร.ม ขนาดที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน 38 ตรว

- ร้านอาหาร พื้นที่ใช้สอย 118 ตร.ม.

- ร้านกาแฟ พื้นที่ใช้สอย 27 ตร.ม.

- พื้นที่ด้านหลังมี 3 งาน 72 ตร.วา ปัจจุบันปล่อยเช่า พื้นที่ตรงนี้สามารถสร้างตึกเพิ่มได้อีก 1 หลัง ทําห้อ

พักได้ประมาณ 50-60 ห้อง)

.

รายละเอียดห้องพัก

- มีทั้งหมด 59 ห้อง แบ่งเป็นห้องพักเตียงคู่ 14 ห้อง ห้องพักเตียงเดี่ยว 45 ห้อง

- ขนาดห้อง 4x6.5 เมตร

- โรงแรมอยู่อยู่ใกล้แหล่งความเจริญ

- ห่างโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ สระบุรี 500 เมตร

- ห่างไทวัสดุ 600 เมตร

- ห่างสถานีรถไฟความเร็วสูง 800 เมตร

- ห่างโฮมโปร 1 ก.ม.

- ห่างศาลากลางศูนย์ราชการ 1.5 ก.ม.

.

ใกล้คลองน้ำขนาดใหญ่ คลองเพรียวและสะพานรัตนมรรคา เป็นแลนด์มาร์คสระบุรี โดยในอนาคตพื้นที่รอบๆ สถานีรถไฟความเร็วสูงจะพัฒนาให้เป็นเมืองใหม่ มีโรงแรม 5 ดาว, โรงพยาบาล, ศูนย์ประชุม และอื่นๆอีกมากมาย

.

เจ้าของอายุเยอะแล้วจึงอยากส่งต่อกิจการ ในราคา 82 ล้านบาท

.

สนใจติดต่อสอบถาม

คุณประนอม 083-782-3594

.

https://youtu.be/ewcRTlLS3x4

.

------------------------------

Selling a hotel near Robinson Saraburi and high-speed train station, good location,golden location of Saraburi province.

 

It's been open for six years.

Including a 4-storey building with 1,920 sqm of living space. 2 rai 2 ngan 38 squarewa

.

- Restaurant has 118 sqm of living space

- Cafe has 27 sqm of living space

- The area behind 3 units 72 sq.wah. is currently leased (this area can build an additional rooms about 50-60 rooms).

.

Room Details

- There are 59 rooms in total, divided into 14 twin bed rooms and 45 single bed rooms.

- Room size 4x6.5 meters

.

The hotel is close to the prosperity area.

- 500 meters away from Robinson Lifestyle Saraburi

- 600 meters away from Thai Watsadu department store

- 800 meters away from the high-speed train station.

- 1 km away from Homepro

- 1.5 km away from Government Center City Hall

.

near a large canal, Priew Canal and Rattanamankha Bridge which is a landmark in Saraburi. in the future, the surrounding area

.

The high-speed train station will evolve into a new city which have 5-star hotels, hospitals, conference centers, etc.

.

The owner is already very old and want to pass on the business for 82 million baht.

.

If Interested, please contact to Mr. Pranom number 083-782-3594

.

----------------------------

卖一家旅馆在鲁宾逊北标府和高速火车驻地附近,好地点,北标府省的金 黄地点。

.

开放了六年。

包括一个4层大厦与1,920 平方米生存空间。

- 餐馆有118平方米生存空间

- 咖啡馆有27平方米生存空间

- 后面区域在3个单位 72 平方哇。当前被出租(这个区域可能修建

 另外的房间大约50-60个房间)。

.

房间细节

- 有 59个房间总共,被划分成14 间成对床屋子和 45 间单人床屋子。 

- 房间大小 4x6.5 米

- 旅馆靠近繁荣的源泉

- 500 米外从鲁宾逊生活方式北标府

- 600 米外从泰 Watsadu 百货商店

- 800 米外从高速火车驻地。

- 外1公里从 Homepro

- 外1.5 公里从政府中心市政厅

.

在一条大运河附近, Priew 运河和是一个地标在北标府的 Rattanamankha 桥梁。在将来,周边地区

.

高速火车驻地将转变成有5星旅馆、医院、会议中心等等的一个新的城 市。

.

所有者已经是非常老并且想要传递事务为82百万个泰铁。

.

如果感兴趣,请联系 Pranom 先生电话号码:083-782-3594

.

  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 


ทำเลที่ตั้ง

ตำบลตลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ด้านล่างเป็นภาพ Google Map Streetview ณ จุดที่ผู้ลงประกาศปัก Map คุณสามารถเลื่อนซ้ายขวาเพื่อดูบรรยากาศรอบๆได้ (โปรดทราบว่าในบางกรณี/บางพื้นที่ ภาพอาจไม่อัพเดทตรงกับปีปัจจุบัน)

รูปภาพ


รายงานประกาศ

Copyright © 2022 PropKub.com - All rights reserved

v.1.3.0:4e7c